Group S3

BMW X1

VW TIGUAN

TOYOTA CHR Auto Hybrid